Home office – jakie prawdy ujawnia o funkcjonowaniu naszych firm? Może dzięki temu doświadczeniu wyraźniej zobaczymy nasze organizacyjne niedociągnięcia.