Jak pracować z grupą? Jak przeprowadzić efektywny proces kreatywny? Jak moderować dyskusję? Grupa ma moc! Wykorzystaj to!