innowacje, kreatywność biznesowa, błękitne oceany, marketing codzienny

Month grudzień 2018

Innowacyjność 50+

W grudniowym numerze „Personel & Zarządzanie” ukazał się artykuł, który napisaliśmy z S. Pietrzykiem o tym, jak pogodzić starzejące się kadry z wyzwaniami firm innowacyjnych. Zachęcam do lektury i dzielenia się swoimi pomysłami na wykorzystanie w takich firmach potencjału osób… Continue Reading →

© 2024 kurs na marketing, kurs na innowacje — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑