Czy dziękujesz klientowi za to, że jest z Tobą? Szczególnie teraz, w czasach pandemii?