innowacje, kreatywność biznesowa, błękitne oceany, marketing codzienny

Tag kultura proinnowacyjna

Artykuł w „Personel & Zarządzanie”

W lutowym numerze „Personel & Zarządzanie” ukazał się artykuł „Umysł żółwia czy zająca”, który napisałam wspólnie z Sylwestrem Pietrzykiem. Artykuł mówi o tym, jak współczesny menadżer musi się zmienić, by móc zbudować proinnowacyjną kulturę firmy.

© 2024 kurs na marketing, kurs na innowacje — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑