W najnowszym (XI-XII 2020) numerze „Szefa Sprzedaży” miałam przyjemność podzielić się pomysłami na to, jak wraz z zespołem sprzedażowym szukać nisz na rynku. Mnie trudno sobie wyobrazić ten proces bez handlowców, a jednak w wielu firmach zapomina się zaangażować ich do poszukiwań. Szkoda! To oni spotykają się z klientem, wysłuchują jego pytań i dylematów, rozpoznają jego potrzeby. To oni bywają na spotkaniach branżowych, rozmaitych networkingach i konferencjach, gdzie wymieniają spostrzeżenia z innymi. Mogą być kopalnią wiedzy i przeczuć! Jak nie zaprzepaścić tego potencjału w artykule pt. „Na tropie rynkowych nisz” (https://www.szef-sprzedazy.pl/dobre-praktyki/na-tropie-rynkowych-nisz)

https://www.szef-sprzedazy.pl/dobre-praktyki/na-tropie-rynkowych-nisz