Szczególnie teraz, w czasach zawieruchy, trzeba zadbać o komunikację z klientem.