Wykorzystaj czas przestoju na myślenie o rzeczach ważnych dla swojej firmy.