Burza mózgów dla Ukrainy

Politycy państw zachodnich szukają rozsądnych, racjonalnych rozwiązań na powstrzymanie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Może trzeba też poszukać mniej oczywistych pomysłów? Zapraszam Was do zbiorowej burzy mózgów. Pomóżcie znaleźć sposoby na to:

– Jak zmusić Rosjan do wycofania się z Ukrainy?
– Jak pomóc Ukrainie odeprzeć wroga?

Jak w każdej burzy mózgów – idziemy na ilość. Wpisujemy wszystkie pomysły, nawet najdziwniejsze. Nie krytykujemy cudzych rozwiązań. Uciszamy autokrytyka! Możemy pisać po polsku, po angielsku lub w obu językach.

Brainstorming for Ukraine

Western politicians are looking for reasonable, rational solutions to stop Russian aggression against Ukraine. Maybe we also need to look for less obvious ideas? I would like to invite you to a collective brainstorming session! Help find answers to:

– How to force Russians to withdraw from Ukraine?

– How to help Ukraine repel the enemy?

As in any brainstorming – our goal is quantity. We enter all ideas, even the weirdest. We do not criticize other people’s solutions. We silence self-criticism! We can write in Polish, English or both.