Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy ponad 300 mln złotych na wsparcie projektów badawczych z obszarów:  zdrowe społeczeństwo; biogospodarka rolno-spożywcza, ale i leśno-drzewna oraz środowiskowa; zrównoważona energetyka, transport i budownictwo; innowacyjne technologie dla środowiska; innowacyjne technologie i procesy przemysłowe.

W/w projekty, realizowane w ramach konkursu RANB (Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze) mają być prowadzone przez konsorcja naukowo-przemysłowe, a dotacja dla danego projektu może wynieść do 8 mln złotych.

Więcej informacji na stronie Nauka w Polsce